Fehac: oldtimer niet zo vervuilend

By  |  0 Comments

Fehac LogoDe Fehac is druk bezig tegengas te geven voor alle ongefundeerde, of tendentieuze berichten in de media wat betreft klassieke auto’s. Lang niet iedereen gebruikt zijn auto dagelijks en met de effecten op het milieu valt het ook reuze mee…

Onderstaand het persbericht dat de Fehac uitstuurde:
In augustus 2012 publiceerde het Planbureau voor de Leefomgeving het rapport “Milieueffecten van Oldtimers”. In dit rapport werd berekend dat de Nederlandse oldtimers 1,5 miljard kilometers per jaar rijden en voor veel NOx en PM10 uitstoot zorgen. Een uitgebreide milieuzone, waarbij de oldtimer in elke bebouwde kom geweerd zou worden, zou de oplossing zijn.

FEHAC heeft samen met onafhankelijke deskundigen het PBL-rapport geanalyseerd en komt tot heel andere cijfers en conclusies:
·         De oldtimers rijden hooguit 1 miljard kilometers per jaar.
·         De NOx en PM10 uitstoot van oldtimers valt in het niet ten opzichte van het gehele wegverkeer (dus inclusief vrachtwagens, autobussen etc.).  Het PBL bekijkt alleen de personenwagens.
·         Het effect op de luchtkwaliteit is zeer gering. Er zijn slechts weinig knelpunten en het weren van oldtimers op deze knelpunten lost deze knelpunten niet op.

 

Vervuilend? Integendeel, het wordt alleen maar mooier! En met die 1000 km per jaar valt het milieu-effect in het niet vergeleken met de rest…

 

Het PBL heeft ten onrechte in zijn rapport het gebruik van een beperkte groep oldtimers, die dagelijks gebruikt worden, als norm gesteld voor alle oldtimers. Hierdoor gaat men uit van veel meer kilometers en bijbehorende vervuiling. Ook komt deze groep veel binnen de bebouwde kom. Het merendeel van de oldtimers wordt echter slechts recreatief gebruikt. Zij rijden veel minder kilometers. En dan meestal buiten de bebouwde kom (en hier bevinden zich niet de knelpunten van het NSL).
FEHAC betreurt de kwaliteit van het PBL-rapport. Mede door dit rapport is de MRB-vrijstelling ter discussie komen te staan.
Hierdoor bestaat er in de oldtimerwereld grote onzekerheid over de toekomst. Deze onzekerheid heeft al tot grote schade geleid bij de bedrijven die de liefhebbers helpen bij het in stand houden van het mobiel erfgoed. FEHAC verwacht met de gepubliceerde analyse van het PBL-rapport een positieve bijdrage te leveren aan de discussie rond de milieueffecten van oldtimers, en maakt zich met onze alliantiepartners BOVAG, RAI, FOCWA, KNAC en ANWB sterk om de MRB vrijstelling voor recreatief gebruik van oldtimers te handhaven.
FEHAC is geen voorstander van het gebruik van oldtimers als dagelijks vervoermiddel.
De volledige reactie van FEHAC kunt u vinden op www.fehac.nl.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *