Fehac: Regeerakkoord desastreus voor klassiekers

By  |  1 Comment

Ineens stond afschaffing in het regeerakkoord

Dit ene, volstrekt onverwachte zinnetje, uit het regeerakkoord: de vrijstelling wegenbelasting voor oldtimers wordt uit milieuoverwegingen afgeschaft, heeft sinds 29 oktober de Nederlandse oldtimerwereld in rep en roer gebracht. De belangenbehartiger van de klassiekerliefhebbers, de Fehac,  kreeg honderden bezorgde en verontwaardigde e-mails en telefoontjes van verontruste liefhebbers, clubbestuurders en handelaren. Met ongeloof omdat nog maar net de regeling was aangepast naar een vrijstellingsgrens van 30 jaar en ouder en met veel verontwaardiging omdat zo het mobiel erfgoed met vaak duizenden euro’s onevenredig hoog belast wordt en zo voor heel veel mensen de hobby de nek wordt omgedraaid. Ook werden talrijke voorstellen door de achterban gedaan met alternatieve suggesties om de vrijstelling voor de échte oldtimers te handhaven.
Twee aspecten van het probleem komen sindsdien op internetfora en bij artikelen en ingezonden brieven in de kranten naar voren. Allereerst de echte oldtimer, het liefhebbersvoertuig, het mobiele erfgoed wordt verward met de net 25 jaar oude Duitse dieselauto, die enkel vanwege de vrijstelling is aangeschaft. Ten tweede wordt maar aangenomen dat elke oldtimer even vies is en even veel rijdt, terwijl bijvoorbeeld vooroorlogse auto’s vooral een museumfunctie hebben en maar hoogstzelden op de weg komen, terwijl die net 25 jaar oude Duitse dieselauto dagelijks ingezet wordt met het daarbij behorende hoge kilometrage. Voor de eerste groep is het absoluut onrechtvaardig dat het volle pond wegenbelasting moet worden betaald, terwijl de tweede groep als gewone gebruiksauto wordt ingezet en wat de Fehac betreft dus ook gewoon wegenbelasting moet betalen.

Milieu is de reden
Er is echter misschien een uitweg in het verhaal: de vrijstelling sneuvelt vanwege het milieu. Niet omdat er zo meer geld in het laatje moet komen, nee: vanwege het milieu. Als de extra milieubelasting door oldtimers verwaarloosbaar is, dan is er dus ook geen reden om de vrijstelling af te schaffen. De Fehac heeft sinds 2006 -als eerste in Nederland- onderzoek gedaan naar de uitstoot door klassiekers. De resultaten daarvan staan voor iedereen toegankelijk op de Fehac-website. Daaruit blijkt dat oldtimers niet 25x, 100x of zelfs 500x, zoals wel geclaimd is, vuiler zijn dan een moderne auto’s: dat is echt onzin. Wanneer de Fehac aan degenen die dit beweren vraagt op welk onderzoek men dit dan wel baseert, blijft het heel stil: is er nog nooit is een antwoord op die vraag gekomen. Ook het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving waar nu wel gretig uit geciteerd wordt bevat cruciale fouten. Zo wordt aangenomen dat een oldtimer gemiddeld 9000 km per jaar rijdt terwijl een Europa brede enquête van de Fiva aantoonde dat dit nog geen 2000 km is. Als je aanneemt dat een oldtimer 4x zoveel rijdt dan in werkelijkheid, dan worden de geschatte uitstootcijfers ook vier keer zo hoog. Hoe ouder een voertuig hoe minder het nog rijdt: de voertuigen uit de eerste kwart eeuw van het automobiel, zeg tot 1920, rijden jaarlijks eerder 20 dan 2000 kilometer. Hoezo milieu, denk je dan bij een dergelijk miniem gebruik. De voertuigen waarmee onze bevrijders in 1945 Nederland binnen kwamen zijn ook museumstukken met maar heel weinig kilometers.

 

Alternatieven voor de huidige regeling
De achterban denkt volop mee en kwam al met vele suggesties. Sommigen bepleiten een vaste grens, bijvoorbeeld vrijstelling voor alles van voor 1960; dan zijn voertuigen immers ook niet meer APK-plichtig. Ook 1978, toen de gele kentekenplaat de blauwe verving, wordt als nieuwe vrijstellingsgrens gesuggereerd. Of nu in één keer zonder overgangsregeling naar 30 jaar oud gaan voor vrijstelling, dus bij bouwjaar 1983 voor benzine en voor diesels een nog hogere grens. Behalve voor een bouwjaargrens is de herinvoering van de 60 dagenkaart in een nieuwe digitale vorm ook een idee: alleen op maximaal 60 tevoren opgegeven dagen mag dan van  de oldtimerauto, -tweewieler of -vrachtwagen  gebruik gemaakt worden van de openbare weg en daar valt ook het buiten parkeren onder.

Feiten en geen fabeltjes in de milieudiscussie
De Fehac gaat vol inzetten op het milieuaspect: er wordt gewerkt aan een rapport met alle feiten en fabels rond de oldtimer en het milieu. Ook wordt de milieubelasting van het produceren en slopen van een voertuig meegenomen. Maar de FEHAC zal ook op het cultureel belang van het behoud van ons rijdende museum voor de samenleving wijzen en op de sociale betekenis van de vele honderden clubs. Die zullen het immers ook zeer zwaar gaan krijgen. En niet te vergeten op het economische belang van de oldtimersector: de speciale garages, de onderdelenverkoop en de handelaren. Afschaffing van de vrijstelling zal voor vele gespecialiseerde bedrijven de nekslag betekenen en ook de recreatiesector zal er nadeel van ondervinden. Al met al zal de afschaffing de schatkist meer geld kosten dan opleveren; zeker als ook massaal van de mogelijkheid om de voertuigverplichtingen te schorsen gebruik gemaakt gaat worden.

Breed protest
Ook de individuele liefhebber, het clublid, kan mee helpen. Bijvoorbeeld door de digitale petitie van de Knac op de website van de Knac  ondertekenen. Zet uw naam erbij. Tienduizenden mensen gingen u al voor. Uiteraard zal ook de FEHAC, in samenwerking met andere betrokken partijen zoals de Knac en de Bovag,  zich weer tot het uiterste inzetten voor behoud van het oldtimer vriendelijke belastingregime, dat in Nederland al tientallen jaren bestaat en dat tot voor kort nooit omstreden was. Wat niet mag gebeuren is dat de klassieke voertuighobby voor zeer velen onmogelijk wordt gemaakt, om een kleine groep te treffen die oneigenlijk gebruikt maakt de vrijstelling. Behoud van de vrijstelling voor de échte oldtimer wordt de inzet van de Fehac de komende tijd.

 

door Herman Steendam reacties: redactie@fehac.nl

1 Comment

Geef een reactie